Att hitta vårt sanna jag

”Ibland är det inte personen som förändras, utan masken som faller av.”

Ett av de viktigaste uppgifterna vi har här i livet är att hitta tillbaka till de vi är. Innerst inne. Utan mallar och ramar, rädslor och förväntningar. Hitta vårt genuina jag, vårt sanna jag.

När vi växer upp så både tilldelas och anammar vi olika roller och masker. Det är näst intill oundvikligt och egentligen inget konstigt. Vi är flockdjur och vi anpassar oss efter omständigheter, framför allt som barn. Vi läser av situationer, människor och förväntningar och sedan ser vi till att passa in. Bygger upp lager på lager av justeringar och skydd. Karvar, stöper om, filar ner och spetsar till, allt för att passa in i ramarna av egna och ärvda verklighetsuppfattningar. Förväntningar och verklighetsuppfattningar kommer överallt ifrån – från föräldrar, från syskon, från släkt och familj, från skola, från lärare, från klasskamrater, från tränare, från lagkamrater, från fiender och vänner, från tv, från filmer, från idoler och från samhället. Medvetet och omedvetet.

Vem skriver boken om ditt liv?

Om man tänker sig livet som en oskriven bok, så fylls de första kapitlen snabbt, utan att vi egentligen har så mycket att säga till om. Men sedan är frågan vad vi gör med resten av boken. Låter vi den bara fyllas, sida efter sida, medans vi passivt läser över axeln för att se vad som dyker upp? Eller ser vi till att ta över pennan så snart vi blir medvetna om att det faktiskt är vår bok att skriva? För en stor del av livet handlar om just det, att hitta tillbaka till den du var innan livet hände dig och att ta tillbaka kontrollen över vart livet för dig. De flesta är nog eniga om att vi helst vill skriva vår livs berättelse själva. Att vi vill vara författarna till vårt egna liv. Och för att det ska bli så är det dags att lägga undan alla masker och hitta rösten som finns långt därinne.

Så. Vem är du egentligen? Vad tycker du om att göra? Vad skulle du jobba med om du fick välja om idag? Vad skulle fylla din tid om du hade så mycket du ville? Vad tycker och tror du på egentligen, när du inte riskerar att bli ifrågasatt eller förlöjligad? Vad är din sanning? Hur vill du se ut om du inte behövde oroa dig för vad någon skulle säga? Vilka kläder tycker du om? Hur skulle du ha ditt hår? Vilket språk skulle du använda? Vilka ord är dina egna? Hur skulle du bemöta människor om du inte var rädd för deras reaktion? Skulle du kramas mer? Skulle du gråta mer? Hur skulle du vilja umgås med folk om ni inte redan var inkörda på vissa former? Mer avslappnat? Skulle ni kanske umgås mindre? Skulle du spendera mer tid i ensamhet? Utan krav och utan förväntningar. Eller vill du umgås mer? Med din familj? Med dina vänner? Med andra vänner? Med djur och natur?

Vårt sanna jag finns alltid därinne och väntar på att bli befriat. Det försöker hjälpa oss i form av magkänsla och intuition, men om vi vägrar lyssna så behövs det kanske mer dramatiska metoder för att få vår uppmärksamhet, i form av livskriser av olika slag.

Meditation och affirmationer kan hjälpa oss

Två sätt vi kan använda oss av för att träna på att hitta vårt sanna jag är genom meditation och affirmationer. Meditation kan hjälpa oss att stilla tankarna och hitta vår inre röst, att lära oss att inte vara mottagare för en massa tankar som drabbar oss, utan att istället vara den som aktivt väljer och själv formar tankarna. Genom att lägga märke till de tankar vi väljer att forma och fästa vikt vid kan vi börja jobba med oss själva och lär på så sätt känna vårt sanna jag.

Affirmationer kan hjälpa oss att börja formulera våra mål och drömmar i ord och att våga börja uttrycka dem. Det hjälper oss att fokusera vår energi på det som är viktigt för oss och dessutom stärker det vår självkänsla, vårt egenvärde.

Här är en affirmation du kan använda för att bekräfta och börja lyssna till ditt sanna jag.

Jag är fri att vara den jag är

Jag har rätt att tala min sanning

Slut ögonen och säg den här affirmationen högt för dig själv någon eller några gånger per dag under en period. Säg det och upprepa den tills du tror på den, tills den blir din sanning. Känn hur det stärker dig att börja uttrycka ditt sanna jag.

Author: admin

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *