Gruppmeditation förändrar världen

Att meditation är ett sätt för oss att uppnå ökad inre frid och förbättrad hälsa är något som börjar accepteras och förstås av både vetenskap och gemeneman. Men visste du att gruppmeditation också har potential att förändra världen?

Maharishi-effekten

När ett stort antal människor går samman och mediterar på samma gång, så får det en effekt på medvetandet hos människor som befinner sig i närheten, utan att de ens deltar eller är medvetna om meditationen som påverkar dem. Det kanske låter otroligt, men det finns flera intressanta studier som visar att det fungerar. Effekten kallas Maharishi-effekten, uppkallat efter en indisk guru som lärde ut en speciell meditationsteknik som kallas transcendental meditation, och som påstod just detta – att man genom sin egen inre frid kan påverka sin yttre värld positivt.

Transcendental meditation spreds kraftigt under 60- och 70-talet och under 70-talet började man undersöka och konstatera intressanta effekter i de städer där utövandet ökade. Det verkade som att kriminalitet och olyckor minskade när tillräckligt många slöt upp i meditation. 1978 gjordes sedan en stor koordinerad studie. I tre veckor mediterade en grupp på 7000 individer regelbundet med intentionen att positivt påverka världen och det kollektiva medvetandet. De lyckades med sina insatser minska faktorer som kriminalitet, våld, självmord och olyckor världen över vilket kunde påvisas i statistiken från en mängd olika städer och länder.

Senare studier har bekräftat samma effekt.  En studie som publicerades i Psychology, Crime & Law 1996 fann att kriminaliteten minskade med 13% i Merseyside, Storbritannien när den grupp som utövade meditation nådde en viss procent av befolkningen, samtidigt som kriminatliteten i kontrollstäder var oförändrad. Inga andra yttre faktorer ansågs kunna ha påverkat statistiken i den omfattning som påvisades.

En annan studie som publicerades i Social Indicators Research 1993 visade på liknande siffror – våldsbrotten i Washington DC minskade med mer än 15% under en period då ca 4000 personer deltog i massmeditation.

Ungefär 50 liknande studier har gjorts som kommit fram till liknande resultat. Gruppens kollektiva medvetande påverkas och lugnas när en tillräckligt stor grupp människor mediterar med intentionen att lugna och stabilisera gruppen. Och det mest fantastiska är alltså att även de personer i gruppen som inte deltar eller är medvetna om insatsen påverkas positivt. Såpass positivt att det märks en stor förändring i statistiken för städer med hundratusentals invånare.

Varför fungerar det?

Maharishi-effekten fungerar därför att vårt individuella medvetande påverkar det kollektiva medvetandet, något jag har skrivit om tidigare i den här artikeln.

En universell princip i naturen är att internt koherenta (samstämmiga) system har förmåga att repellera yttre, negativ påverkan. Inkoherenta (icke samstämmiga) system däremot, kan enkelt penetreras av yttre oordning.

Det här visas i ett fenomen som inom fysiken går under namnet Meissnereffekten. Effekten beskriver vad som händer hos ett material som under vissa förutsättningar blir en s.k. supraledare. Vad som händer är att materialet under dessa förutsättningar motverkar yttre magnetfält, dvs vägrar släppa in något magnetfält i sig, samtidigt som motståndet i det supraledande materialet blir noll. (Se bild nedan)

Om vi anammar tankesättet att våra tankar är energi, så kan man ana vad som sker när man applicerar Meissner-effekten på våra medvetanden. Gemensamma intentioner skapar koherens i våra individuella medvetanden och tillsammans bildar de ett koherent kollektivt medvetande, en supraledare. När den blir tillräckligt stark, dvs när tillräckligt många personer deltar i en meditation med gemensamma intentioner, så klarar gruppens kollektiva medvetande, supraledaren, sedan av att hålla stabilitet i fältet utan att påverkas av yttre störningar. Och där har vi Maharishi-effekten.

Meditation i skolan

En annan anmärkningsvärd story om effekterna av massmeditation kommer från San Francisco. Sedan tio år tillbaka så har flera av San Franciscos skolor med störst vålds- och drogproblematik anammat meditation, eller Quiet Time som programmet kallas, i ett försök att minska problematiken. Två gånger om dagen ljuder en gong-gong och barnen sätter sig ner, sluter ögonen och lugnar sina tankar. Och resultaten går inte att ta miste på.
Flera av skolorna rapporterar nämligen samma anmärkningsvärda resultat. Inte bara en minskning av våld och antal avstängningar, utan även avsevärda förbättringar i elevernas prestationer och välmående.

En av de tuffaste skolorna, Visitacion Valley middle school, införde konceptet redan 2007 och kan rapportera fantastiska resultat. Antalet avstängningar minskade redan under första året med 45% och inom fyra år var skolan en av de inom San Francisco som hade minst avstängningar. Efter 2-3 år efter införandet hade elevernas närvaro på lektionerna ökat till 98 %, mycket högre än stadens medel. Även betygen ökade markant och idag antas ungefär 20 % av skolans elever till den högt ansedda skolan Lowell High School, något som var ytterst sällsynt innan meditationsprogrammet infördes. Dessutom är barnen, enligt 2014 års årliga undersökning av California Healthy Kids Survey, de mellanstadiebarn som är gladast i hela San Francisco.

Du och jag skapar förändring

Så om du vill var med och skapa förändring här i världen så kan du börja direkt, hemma hos dig själv. Det finns flera grupper runtom i världen som kallar samman till regelbundna eller enstaka massmeditationer med syfte att stabilisera läget i världen och förankra kärlek och ljus här på jorden. Hitta en du resonerar med och delta. Och sprid budskapet. Tillsammans gör vi skillnad!

Author: admin

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *