Så påverkas dina vibrationer

Vad menas med att höja sina vibrationer? Vad menas med att öka sin frekvens?

Allting vibrerar

Det resonemang som ligger till grund är att allting omkring oss är energi som vibrerar med olika hastighet och olika frekvenser. Snabbare och högre vibrerande energi tar sig uttryck som ljus, kärlek, medvetenhet och omtanke. Långsammare och lägre vibrerande energi är mer kompakt, som materia, eller tar sig uttryck i form av negativa känslor så som hat, ilska och rädsla. Det vi kan se med våra ögon täcker bara in en bråkdel av spannet. Ändå är det den fysiska värld som vi kan se och ta på som de flesta av oss kallar för sin verklighet. Men det finns en hel värld av vibrerande energi runt omkring oss som vi inte kan se, men som vi alla känner av på olika sätt. Och den påverkar oss och varandra långt mer än vad den fysiska världen någonsin kan göra.

Jag är övertygad om att meningen med våra liv här på jorden är att individuellt och tillsammans vakna upp ur vår desillusionerade verklighet och klura ut hur vi ska öka dessa frekvenser för oss själva och vår planet. Komma fram till hur vi kan förankra mer kärlek och ljus och välmående ibland oss. Hur vi kan vibrera mera helt enkelt. Och jag tror att allt börjar och slutar med oss själva. Ju mer vi tar hand om oss själva – vår kropp, våra tankar, våra känslor och våra relationer – desto mer ljus släpper vi in i vårt medvetande och desto större påverkan får vi på vår omvärld. När vi själva genom medvetenhet och hårt själsligt arbete lyckas uppnå ett balanserat inre, det är då vi gör som mest för vår omvärld.

Vad påverkar våra vibrationer?

Om man försöker se framför sig hur allt runt omkring oss, i och utanför, är vibrerande energi så är det lätt att förstå vidden av det som kan påverka oss. Dels är det den energi som vi utsätter oss för, den som kommer utifrån, ifrån andra människor, ifrån vår miljö och från vår omvärld, som påverkar oss. Dels är det den energi som vi själva genererar inuti, i form av tankar och känslor, som påverkar oss.

  • Hur vi tar hand om vår fysiska kropp. Om vi fyller våra kroppar med frisk, näringsrik, syrerik mat eller om vi fyller den med skräp. Om vi eliminerar så mycket som möjligt av de gifter och toxiner som finns runtomkring oss och istället hjälper kroppen att läka och rusta sig. Om vi rör på oss och tränar kropp och hjärna – hållning, styrka, rörlighet, balans, intelligens. Om vi låter kroppen få tillgång till livsnödvändigt syre, solljus, rent vatten och mineraler.
  • Hur vi tar hand om vår energikropp genom våra tankar och våra känslor och hur vi skyddar vår energi från att läcka. Om vi låter oss styras av tankarna eller om vi styr våra tankar. Om vi har en tendens att tänka pessimistiskt, gnälligt, negativt och klagande eller om vi låter våra tankar fyllas av positivism, omtanke, hopp och tro på oss själva och andra. Om vi låter oss svämmas över av vår ilska och projicera den utåt på andra och på vår omvärld, eller om vi tar ansvar för allt det som händer oss och väljer att kliva ur negativa känslor innan de blir oss övermäktiga. Om vi är tacksamma för det vi har eller om vi ständigt kräver mer. Om vi lägger vårt fokus på materialism, ytlighet och meningslöshet eller om vi försöker fylla våra dagar med meningsfullhet.
  • Vilka relationer vi låter ta plats i vårt liv och hur vi blir behandlade. Om vi kan släppa vårt ego och se till andras bästa. Om vi kan uttrycka kärlek till varandra och älska varandra villkorslöst. Om vi vågar lita på varandra och öppna upp oss och visa oss sårbara för varandra. Om vi har integritet och säger stopp när vi blir illa behandlade. Om vi säger ifrån när andra blir illa behandlade.
  • Hur vi tar hand om vårt autentiska jag. Om vi låter andra människors förväntningar styra våra val eller om vi lever enligt vår egen innersta övertygelse. Om vi vågar släppa ut vår kreativitet. Om vi vågar uttrycka oss med våra egna ord. Om vi vågar ändra bana när det känns fel och om vi vågar vara den vi innerst inne är inför oss själva och varandra.
  • Vilka miljöer vi vistas i. Om vi väljer att vistas i naturen, nära hav, skogar, berg och ängar eller om vi väljer att vistas i tunga, mörka miljöer eller i storstäder, där vi påverkas av miljontals andra människors energier, luftkvalitet och otaliga intryck i form av ljud och ljus. Om vi väljer att tillhöra positiva grupper av människor och gemenskaper som bygger på sunda relationer, eller om vi väljer att stanna kvar i grupper där det sprids negativa energier och beteenden.
  • Vad vi gör och hur vi behandlar varandra, djur och natur. Om vi väljer att ta ansvar för den planet vi lever på. Om vi plockar upp de där glasbitarna och plastpåsarna på marken när vi ser dem eller om låter dem ligga kvar. Om vi väljer att ta ansvar för djur och barn som inte kan tala för sig själva och hjälper dem som inte kan hjälpa sig själva.
  • Hur vi talar om andra och vilken energi vi sänder ut. Hur vi väljer att uttrycka oss om andra människor när de inte hör. Om vi försöker förstå dem som tänker annorlunda än oss själva. Om vi väljer att behandla alla med respekt och förstår att värdesätta varje individs fria vilja.

Störst resultat i sitt spirituella, mentala och fysiska välmående får man självklart genom att arbeta med alla dessa olika aspekter och väga det osynliga lika tungt som det synliga. Dessutom måste man uppmärksamma det faktum att det här är ett långsiktigt arbete som sker varje dag, i varje litet val man gör. Att välja högre vibrationer är inget som sker över en natt. Det är ett livslångt arbete som man måste vara villig att ge sig in på. Men jag vågar påstå att vi alla emellanåt känt oss maktlösa inför mycket av det som sker på vår jord, och vi alla har därför en skyldighet att göra något åt det. Vi alla har möjlighet att göra något åt det. Och det börjar och slutar med oss själva.

Läs även gärna den här tidigare artikeln på samma resonemang som ger tio konkreta tips på hur du kan höja dina vibrationer.

Author: admin

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *