• Så påverkas dina vibrationer

    Vad menas med att höja sina vibrationer? Vad menas med att öka sin frekvens? Allting vibrerar Det resonemang som ligger till grund är att allting omkring oss är energi som vibrerar med olika hastighet och olika frekvenser. Snabbare och högre vibrerande energi tar sig uttryck som ljus, kärlek, medvetenhet och omtanke. Långsammare och lägre vibrerande

    Läs mer
  • 10 sätt att höja dina vibrationer

    Allt är vibrerande energi Vi alla är energi. Varje tanke, varje känsla, och varje liten del av oss är energi som vibrerar i olika frekvenser, frekvenser som är mätbara. Om frekvenserna är låga så är vibrationerna långsamma. Om de är höga, så vibrerar de snabbt. Beroende på hur energin organiserar sig och hur snabbt den

    Läs mer